VÅRA TJÄNSTER

01

EFFEKTIVA ARBETSVANOR

Oavsett vilka verktyg du använder är grundprinciperna desamma - struktur, beteende och planering.

Vilka beslut är kritiska för dig för att göra rätt saker vid rätt tidpunkt? Du får lära dig att ta kontroll över din vardag och få överblick över allt som ska göras. Vi hjälper dig att förbättra utnyttjandet av ditt mailprogram, t.ex Outlook eller anteckningsverktyget One Note, så att du får ett mer effektivt arbetsflöde.

Vi erbjuder tre olika utbildningspaket. De varierar i längd och djup men alla utbildningar innehåller både eget arbete och återkoppling. Vi är måna om att du hittar ditt personliga arbetssätt som fungerar bäst för dig men också i det företagsklimat du jobbar i. Hör av dig till oss för att veta mer om våra olika utbildningar.

02

EFFEKTIVA

MÖTEN

Möten speglar och påverkar hela företagets sätt att vara. Hur skapar vi förutsättningar för ett bra möte?

Mötesverksamheten är en central del i alla organisationer. Upplever du att vardagen består av oändliga timmar av möten? En del effektiva och givande, men alltför ofta är de både långa och ostrukturerade. En sann tidstjuv kanske? Vi vill hjälpa dig att skapa väl fungerande mötesrutiner, både före, under och efter mötet.

 

Vi går igenom hur ni kan genomföra möten för att samtliga ska känna att tiden används effektivt och ni snabbare når fram till era mål. Det kan handla om små mötesgrupper eller hela avdelningar, antalet deltagare spelar ingen roll. Ni väljer om ni vill ha en halvdag eller heldagsutbildning. Kursen genomförs som teoripass varvat med workshops i mindre grupper. Uppföljning kan väljas till.

03

AKTIVITETSBASERAT

KONTOR

Hur påverkas vi av ett aktivitetsbaserat kontor? Fördelar och nackdelar med att arbeta i ett dynamiskt sammanhang.

Spontana idéer och snabba problemlösningar? Ja, för många fungerar ett aktivitetsbaserat kontor som en dynamisk arbetsplats där varje arbetsyta har en tydlig mening. Omväxling bidrar till effektivitet. Med datorn under armen och mobilen som verktyg har det aktivitetsbaserade kontoret blivit en stor trend inom kontorsmiljöer.

Hur ska vi då få detta att fungera på bästa sätt?  Vi kommer att gå igenom förutsättningarna och fallgroparna för att få ett så effektivt arbetssätt som möjligt. Vi pratar om hur tydliga riktlinjer mellan chef och medarbetare kan hjälpa till att sätta mål och arbetsro och vilka verktyg som behövs för att varje individ ska få ut det bästa av att arbeta på ett Aktivitetsbaserat kontor. Vi har erfarna samarbetspartners som vi arbetar med i denna typ av projekt.