START.jpg
Effektiva_logo_grå_small.png

VAD HÄRLIGT ATT DU HITTADE HIT

GODA

VANOR

Få kontroll över din arbetssituation. Se över ditt arbetssätt och få hjälp med att skapa goda vanor och bryta mindre bra beteenden. Våga fatta beslut om när och vad du ska arbeta med.

Vi på Effektiva Arbetsvanor erbjuder dig utbildning och konsultation inom arbetseffektivitet med konkreta tips för både individer, grupper och hela organisationer. Våra utbildningar hjälper människor att hantera stress, fokusera på rätt saker och nå utsatta mål. Genom att fokusera kommer ni också att frigöra tid.

Ja! Goda vanor ger goda resultat. Genom att ta kontroll över din arbetssituation, och gå från att arbeta händelsestyrt till ett mer viljestyrt sätt, kommer det att bidra till att du sätter dig själv i förarsätet. Visst låter det bra? Det kan bli din verklighet.

GER

GODA

RESULTAT.

VÅRA TJÄNSTER

01

EFFEKTIVA ARBETSVANOR

Oavsett vilka verktyg du använder är grundprinciperna desamma - struktur, beteende och planering.

02

EFFEKTIVA

MÖTEN

Möten speglar och påverkar hela företagets sätt att vara. Hur skapar vi förutsättningar för ett bra möte?

03

AKTIVITETSBASERAT

KONTOR

Hur påverkas vi av ett aktivitetsbaserat kontor? Fördelar och nackdelar med att arbeta i ett dynamiskt sammanhang.